شرکت داده نما در شهریور ماه 97 دوره های جامع وایرلس و آنالیز تخصصی برای اولین بار در مهشد برگزار می کند.

شرکت داده نما در  مرداد ماه 97 اقدام به برگزاری دوره مقدماتی میکروتیک  می کند.

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره وایرلس میکروتیک در مرداد ماه 97 می کند.

شرکت داده نما در شهریور 97 اقدام به برگزاری دوره کنترل ترافیک میکروتیک می کند.

شرکت داده نما در شهریور 97 اقدام به برگزاری دوره مسیریابی میکروتیک می کند.

صفحه1 از6