از طریق آدرس های زیر قادر به محاسبه لینک وایرلس خود خواهید بود :

1. http://www.mikrotik.com/test_link.php

2. https://linkcalc.ligowave.com/Account/login

3. http://www.alcoma.com/link-calculation

4. http://mimosa.co/home/Products/Backhaul/link-calculator.html

5. http://www.tritonwave.com/calc

6. https://airlink.ubnt.com/#/